Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ο νεοταξίτης Κοτζιάς, ο υπάλληλος του 4ου Ράιχ, νομίζει ότι δεν θα λογοδοτήσει ποτέ για τα εγκλήματά του;

Μαργαρίτα Ισιδώρου
Νέα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας από τους νεοναζί της Ε.Ε.:
Κοτζιά, όσο απελευθερώνεται η Συριακή γή και να είσαι σίγουρος ότι θα λευτερωθεί κι η τελευταία σπιθαμή κατεχόμενης γης από τους φονιάδες μισθοφόρους της Ε.Ε., τόσο θα πονάτε εκεί στας...
Βρυξέλλας σας μαζί με την προϊσταμένη σας Μογκερίνι!
Ρε νεοφασίστα Κοτζιά, με ποια εξουσιοδότηση κι από ποιους συμφώνησες σε νέα μέτρα εναντίον του λαού της Συρίας;
Απάντησε ξευτιλισμένε δωσίλογε!
Αλλά, για να απαντήσεις θα έπρεπε να φοράς παντελόνια και να μας εξηγήσεις (το ΚΚΕ θα το κάνει;) τους λόγους διαγραφής σου από το ΚΚΕ, τι "εργασίες" και συμφωνίες είχες με τον Γ. Παπανδρέου (μέχρι και πρόεδρο στο ΙΣΤΑΜΕ σε διόρισε) και τώρα που εργάζεσαι για τον Τσίπρα, ποιοι είναι οι εντολείς σου!

 

EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 185/56

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/1341 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2017
για την εφαρμογή της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1) και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Στις 31 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ.
(2)
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, ιδίως λόγω της χρήσης χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς και του ρόλου του στη διάδοση χημικών όπλων, θα πρέπει να προστεθούν 16 πρόσωπα στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ.
(3)
Η απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2017.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: