Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης

Από το "Στοχασμός-Πολιτική"
Στις 16 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας έκτακτη συνεδρίαση του EUROMIL, με συμμετέχοντες κυρίως εκπροσώπους στρατιωτικών συνδικαλιστικών ενώσεων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και από τη Μάλτα.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ήταν η «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων χωρών της Νότιας Ευρώπης».
Το θέμα χαρακτηρίστηκε ζωτικής σημασίας γιατί...
ο χρόνος εργασίας θεωρείται ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας των στρατιωτικών .
Τονίσθηκε, ότι οι στρατιωτικές ενώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη έχουν διεκδικήσει και πετύχει την πρόβλεψη και εφαρμογή, χωρίς εξαιρέσεις (σαν ισότιμοι πολίτες), της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τον μέγιστο χρόνο εργασίας και την υπερωριακή αποζημίωση για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.
Τον Μάρτιο, σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκδοση «Ερμηνευτικής ανακοίνωσης για την οδηγία επί του χρόνου εργασίας», προκειμένου να εναρμονισθεί με τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Γι’ αυτό ο EUROMIL έστειλε επιστολή προς την κα. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπο απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, καθώς και στον κ. Άλαν Λάρσον, ειδικό σύμβουλο για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Στην επιστολή* αυτή τους ζητά να συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση, για το χρόνο εργασίας, καθαρά και με απόλυτη σαφήνεια και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Χωρίς καμία διάκριση, σαν ισότιμοι πολίτες, όπως άλλωστε δυο φορές έχει αποφασίσει τελεσίδικα το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο για ισάριθμες προσφυγές. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα της άμεσης αποστολής για υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής αυτής οδηγίας προς τα Εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών, χωρίς να προβλέπεται καμία εξαίρεση για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά το χρόνο εργασίας και την υπερωριακή αποζημίωσή του.
Το στρατιωτικό προσωπικό εξασφαλίζει την ασφάλεια όλων των πολιτών, δεν μπορεί όμως το ίδιο να εξαιρείται από τους κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για όλους τους πολίτες. 17 Μαρτίου 2017
Ακολουθεί, η παρέμβαση, στην ελληνική γλώσσα, του εκπροσώπου της ΑΝΕΑΕΔ στον EUROMIL κ. Βασ. Δημητρόπουλου.

Ανάγκη θεσμοθέτησης του χρόνου εργασίας των στρατιωτικών
Δικαιολογημένα, το θέμα του ωραρίου εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στα υπό εξέταση προβλήματα που απασχολούν συνολικά τον EUROMIL, κυρίως για τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης, αλλά και της κάθε Εθνικής Στρατιωτικής Ένωσης χωριστά.
Στην Ελλάδα της αδιάκοπης κοινωνικής και οικονομικής αιμορραγίας, της πρώτης Ευρωπαϊκής πύλης εισόδου προσφύγων και μεταναστών, της εγγύτητάς της στα θέρετρα πολέμων και των συνεχών προκλήσεων από την ανταγωνιστική Τουρκία, το να μιλά κανείς για το δικαίωμα της τήρησης του ωραρίου εργασίας των στρατιωτικών ακούγεται τουλάχιστον παράδοξο!
Παρ΄ όλα αυτά, ο αγώνας των οργανωμένων στα σωματεία και τις ενώσεις τους στρατιωτικών είναι συνεχής και υπάρχουν και καλά νέα.
Κάθε λογικός άνθρωπος, την περίοδο αυτή, θα περίμενε την ενίσχυση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε προσωπικό, υλικά μέσα, εκπαίδευση και την ηθική τους υποστήριξη.
Αντί για αυτά όμως, καθώς είναι πια γνωστό ανά την οικουμένη, επί επτά έτη βιώνουμε καθεστώς καταστροφικής επιτήρησης από δανειστές.
Δεν είμαστε μια κανονική χώρα, πράγμα πια που ομολογείται δημοσίως και χωρίς ντροπή από την εγχώρια και ξένη πολιτική ελίτ της εξουσίας.
Ανθρώπινα, συνταγματικά και εργατικά δικαιώματα γίνονται θυσία στο βωμό της αποπληρωμής του επαίσχυντου, παράνομου χρέους και της σωτηρίας των στατιστικών αριθμών (που σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί λανθασμένοι).
Συνάδελφοι αυτοκτονούν στη σκοπιά τους, λόγω της κοινωνικής και εργασιακής πίεσης που δέχονται και εμείς περιμένουμε κάποιο θαύμα για να σωθούμε.
Οι συνθήκες εργασίας (ωράριο, υγιεινή και ασφάλεια, μισθολογικό, μεταθέσεις, εξέλιξη, συνταξιοδοτικό) βρίσκονται σε οριακό επίπεδο.
Η Στρατιωτική Ηγεσία με τα «απαραίτητα» μέσα που τους διατίθενται από την πολιτεία επαφίεται, όλο και πιο πολύ, στον πατριωτισμό και το φιλότιμο του Έλληνα στρατιωτικού για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Η ΠΟΕΣ, καθώς κι άλλοι συλλογικοί διεκδικητικοί φορείς καταγράφουν και φέρνουν στη δημοσιότητα, συχνά πυκνά, προβλήματα με παραβιάσεις του ωραρίου εργασίας των στρατιωτικών.
Από το 2011 (Ν. 3979), το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού επεκτάθηκε σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αμείβονται για την υπερωριακή και νυκτερινή τους απασχόληση, καθώς και για την εργασία πέραν του πενθημέρου, χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις.
Η Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση πληρωμής της υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας πέραν του οκταώρου, προσπαθεί να χορηγεί απαλλαγή μίας ημέρας την επόμενη εργάσιμη εβδομάδα σε στρατιωτικό που εκτελεί 24η υπηρεσία. Επίσης προβλέπει, χωρίς να δίνεται σε όλους, συμβολική χρηματική αποζημίωση (ανάλογα με τον βαθμό από 8,80 € έως 16 € περίπου) των 24ωρων υπηρεσιών που εκτελούνται τις επίσημες αργίες και τις Κυριακές. Ακόμα δίνεται, έστω και συμβολικά, αποζημίωση των στρατιωτικών με την μορφή οδοιπορικών για υπερωριακή αποζημίωση, σε ορισμένα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, όταν υπάρχουν πιστώσεις.
Η διεκδίκηση των συλλογικών στρατιωτικών φορέων για απόσπαση ευεργετικών μέτρων είναι διαρκής, χωρίς, όμως, να χάνουν τον τελικό στόχο που είναι: η θεσμοθέτηση της υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης των στρατιωτικών, όπως συμβαίνει με τον κάθε Έλληνα και ευρωπαίο εργαζόμενο.
Στην έρευνα που είχε κάνει η ΠΟΕΣ το 2015 αποδεικνύεται, πως η μεγάλη πλειοψηφία των στρατιωτικών εργάζεται πάνω από 65 ώρες εβδομαδιαίως. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο σκληρή.
Σε μελέτη της η ΠΟΕΣ (30 Μαρτίου 2015) για τον υπολογισμό της αξίας της υπερωριακής εργασίας, παρουσίασε στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αδικία που υφίστανται τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Οι αναλυτικοί πίνακες που αφορούν το σύνολο των στρατιωτικών είναι στη διάθεσή σας.
Πέραν αυτών και λόγω του συνεχώς μειούμενου εισοδήματος των Ελλήνων στρατιωτικών (δεν είναι μόνον οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων, αλλά είναι επίσης ο πληθωρισμός καθώς και η συνεχής αύξηση του κόστους ζωής), η ΠΟΕΣ διεκδικεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) επέκταση των επαγγελμάτων που μπορούν να ασκήσουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, στις εκτός υπηρεσίας ώρες τους. Μόνον οι υγειονομικοί αξιωματικοί και οι αξιωματικοί του Μουσικού Σώματος μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους ιδιωτικά. Πρόσφατα κατακτήθηκε και μπορούν να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα, κατόπιν αδείας των οικείων Αρχηγείων, όλοι οι στρατιωτικοί. Πλήθος συναδέλφων μας οδηγούνται στην απόγνωση και στην απογοήτευση και στη σκέψη για αναζήτηση νέων πηγών αύξησης του εισοδήματός τους.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους απόστρατους συναδέλφους. Αναφερόμαστε, κυρίως, σε αυτούς που αποστρατεύονται λόγω εφαρμογής της επετηρίδας, χωρίς ουσιαστικά τη θέλησή τους. Κάθε χρόνο αποστρατεύονται εκατοντάδες ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί. Ο μέσος όρος της ηλικίας αποστράτευσης είναι τα 53 χρόνια. Οι στρατιωτικοί αυτοί διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις, πλούσια επιτελική εμπειρία, αξιόλογες διοικητικές ικανότητες, αλλά κυρίως ισχυρή θέληση για δημιουργική εργασία.
Απαιτείται από την πολιτεία η απαραίτητη εκπαίδευση προσαρμογής ένταξή τους στην «ελεύθερη» αγορά εργασίας, ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία και την κατάλληλη νοοτροπία που χρειάζεται γι’ αυτό το σκοπό.
Η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων τους, η αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών σε περιεχόμενο σπουδών και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων αποτελεί τη βάση στήριξης αυτής της προσπάθειας.
Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, το πρώτο θύμα της Ευρωπαϊκής κρίσης, μπορεί να πρωτοστατήσει σε μια νέα πορεία αναγέννησης των λαών της Ευρώπης. Εναπόκειται όμως στο χρόνο ν’ αποδειχθεί!
                                                     Για την ΑΝΕΑΕΔ
                                   Ο εκπρόσωπός της στον EUROMIL

                            Βασίλειος Δημητρόπουλος, Αντιναύαρχος ε.α.
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: