Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

...ορισμένοι έχουν υπερβολική ευαισθησία για τα δημοκρατικά δικαιώματα! Τους τη μετέδωσε ο πατέρας τους που ήταν Υπουργός της Χούντας...

 Ο κύριος Δημητράς... ο γιος του υπουργού της αμερικανοφασιστικής χούντας κι υπερασπιστής των "ανθρωπίνων δικαιωμάτων"...
Γιάννης Χατζηαντωνίου


ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ...
«Φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν και ήλλαξαν την δόξαν του...
αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς. Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του θεού εν τω ψεύδει και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ος έστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γάρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν. Ὁμοίως δέ καί οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ήν έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες...»
(Απ. Παύλος Προς Ρωμαίους επιστολή Κεφ. 1 στ. 22-27).
ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΑ....είτε αρέσει , είτε όχι.
Ο κύριος Δημητράς θέλει να τιμωρηθεί ο Μητροπολίτης που την εξέφρασε δημόσια προκαλούμενος από δημοσιογράφους της ....συμφοράς !
Υπενθυμίζω ότι ορισμένοι έχουν υπερβολική ευαισθησία για τα δημοκρατικά δικαιώματα...Ι Τους τη μετέδωσε ο πατέρας τους που ήταν Υπουργός της Χούντας....Δεν φταίνε αυτοί. Η πολιτική των ΗΠΑ άλλαξε
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: