Έχεις αντιμνημονιακές επιλογές...

Έχεις αντιμνημονιακές επιλογές...
...για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας!