Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

To μεγάλο Φαγοπότι! Μπλε κάδοι: μεγάλο παιχνίδι σε βάρος των δήμων...

Από το "press-gr"
Κ. Λαζαρίδη: Από την Ντόρα στην Τίνα...

Ο Γ. Ραγκούσης απαιτεί την εφαρμογή του νόμου για τους μπλε κάδους,  ενώ η “πράσινη” Τίνα Μπιρμπίλη αδιαφορεί στηρίζοντας μια ιδιωτική εταιρία εις βάρος των Δήμων. Ποια είναι η Κάτια Λαζαρίδη και ο περίεργος ρόλος της. Πώς έχει στηθεί το μεγάλο "κόλπο" 

Από τον Παναγιώτη Πετρόπουλο
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Δυστυχώς συνεχίζονται τα παιχνίδια του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) του υπουργείου Περιβάλλοντος εις βάρος της νομιμότητας αλλά και της ανακύκλωσης. Μετά από σημαντικές αστοχίες και παράτυπες ενέργειες ο ΕΟΕΔΣΑΠ παίζει μεγάλο παιχνίδι εις βάρος των Δήμων όλης της χώρας, στηρίζοντας μια ιδιωτική εταιρία, την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., που...
 οργανώνει το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών με τους μπλε κάδους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΕΟΕΔΣΑΠ του υπουργείου Περιβάλλοντος (του ΥΠΕΚΑ δηλαδή)  στηρίζει και προσπαθεί να ευνοήσει τη συγκεκριμένη εταιρία, ακόμα και εάν χρειαστεί να λειτουργήσει εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος αλλά και των Δήμων όλης της χώρας.
Η τελευταία απόπειρα του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ είναι η προσπάθεια αλλαγής του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε., στην επικείμενη συνεδρίαση της Τρίτης 15.2.2011, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας αλλά και των οριζομένων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα).
Η πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, Κάτια Λαζαρίδη (στη φωτογραφία), αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ την “Τροποποίηση του έτους 2011 του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΑΑ Α.Ε. προ μόλις 15 ημερών (αρ. πρωτ. 33793/27.1.2011).
Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, που είναι κολλητή φίλη της υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη και πρώην συνάδελφός της στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων, έχοντας θητεύσει δίπλα στην Ντ. Μπακογιάννηκαι η οποία επελέγη -εντελώς συμπτωματικά μέσα από τις διαδικασίες του open gov- δεν είναι η πρώτη φορά που ενεργεί μεροληπτικά και προνομιακά υπέρ της ΕΕΑΑ Α.Ε., ενισχύοντας έντονες φήμες που κυκλοφορούν, ότι ο ΕΟΕΔΣΑΠ τείνει να μετατραπεί σε “μαγαζί” της ΕΕΑΑ Α.Ε., μιας ιδιωτικής εταιρίας που ελέγχεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.
Σημειώνεται ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε., που οργανώνει το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών με τους μπλε κάδους είναι το μοναδικό εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συλλογικό σύστημα που έχει μετακυλήσει τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους. Ως αποτέλεσμα, οι Δήμοι όλης της χώρας πληρώνουν το κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων που συλλέγουν τους μπλε κάδους και μεταφέρουν το περιεχόμενό τους, καθώς και τα πετρέλαια και ανταλλακτικά των απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες αυτές.
Κατά συνέπεια, η ΕΕΑΑ Α.Ε. συνεχίζει να έχει ετήσια έσοδα σχεδόν 30 εκ. ευρώ από τις χρηματικές εισφορές των εταιριών (σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” του σχετικού Νόμου 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα), ενώ οι Δήμοι “αιμορραγούν” και εκτελούν εργασίες (συλλογής-μεταφοράς) για λογαριασμό μιας ανώνυμης εταιρίας! Το καθεστώς αυτό ξεκίνησε το 2003.
Αναγνωρίζοντας το οξύμωρο (για άλλους παράτυπο) της συγκεκριμένης περίπτωσης, η ανανέωση έγκρισης της ΕΕΑΑ Α.Ε. το 2009 (ΦΕΚ 634 Β’/6.4.2009), εγκρίνει το υφιστάμενο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε., στο οποίο προβλέπεται ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει οικονομική ενίσχυση στους Δήμους για να καλύψουν, έστω και ένα μέρος, των δαπανών που πραγματοποιούν για λογαριασμό της ΕΕΑΑ Α.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8β του εγκεκριμένου σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε. με τίτλο «Επιπλέον οικονομική στήριξη των ΟΤΑ» (σελ. 76 αυτού), η ΕΕΑΑ Α.Ε. θα πρέπει να καταβάλλει ενίσχυση στους Δήμους που κυμαίνεται από 30 έως 70 ευρώ για κάθε τόνο που συλλέγεται και μεταφέρεται με δαπάνες του κάθε Δήμου, σύμφωνα με σχετική κλίμακα. Η ελάχιστη αμοιβή (30 ευρώ ανά τόνο) δίνεται όταν η συλλογή ανέρχεται σε 0-8 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος, η μέγιστη αμοιβή (70 ευρώ ανά τόνο) δίνεται όταν η συλλογή ανέρχεται σε περισσότερα από 30 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος. Το έτος 2009, η ΕΕΑΑ Α.Ε. κατέβαλλε την προβλεπόμενη αμοιβή στους Δήμους όλης της χώρας.
Το 2010 ,όμως, η ΕΕΑΑ Α.Ε. δεν κατέβαλλε ούτε ένα ευρώ στους Δήμους όλης της χώρας! Κατά συνέπεια, αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε χρόνο συλλέγονται περίπου 170.000 τόνοι από τους μπλε κάδους και κατά μέσο όρο οι Δήμοι εισπράττουν 45 ευρώ ανά τόνο, προκύπτει ότι περισσότερα από 7.500.000 ευρώ δεν εισπράχθηκαν από τους Δήμους κατά το έτος 2010 και παρέμειναν στο ταμείο της ανώνυμης εταιρίας!
Γιατί, άραγε, ο ΕΟΕΔΣΑΠ, αν και επίσημα γνωρίζει αυτή την κατάσταση, δεν εφαρμόζει το Νόμο και δεν απαιτεί την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, από μια ανώνυμη εταιρία που έχει αποθεματικό που ξεπερνά τα 30.000.000 ευρώ;
Είναι αδικαιολόγητο, σε μια περίοδο που ο “Καλλικράτης” οδήγησε σε Δήμους με λιγότερο προσωπικό και χαμηλότερους οικονομικούς πόρους, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να αδρανούν στην εφαρμογή του Νόμου και να αφήνουν ένα συλλογικό σύστημα, την ΕΕΑΑ Α.Ε., να μην εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο για το οποίο έχει λάβει τη σχετική έγκριση, χωρίς να της επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο, ώστε να υποχρεωθεί να καταβάλλει τα οφειλόμενα στους Δήμους.
Όμως τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί για το 2010, ενισχύονται από την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, για το θέμα συνεδρίασης του ΔΣ της Τρίτης 15.2.2011. Είναι πολλά και σοβαρά τα ερωτηματικά από τη συγκεκριμένη κίνηση: Γιατί η προτεινόμενη Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε. έρχεται στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ χωρίς εισήγηση από την Υπηρεσία, όντας η μοναδική έγκριση ή τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου χωρίς εισήγηση;
Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι η προτεινόμενη τροποποίηση οδηγεί σε απώλεια πόρων των Δήμων τουλάχιστον 7.500.000. ευρώ κάθε έτος;
Γιατί δεν έχει κατατεθεί ένα τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΕΑΑ Α.Ε. που να περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου 2939/2001, αλλά μόνο μια εξασέλιδη έκθεση ιδεών; 
Γιατί αποστέλλεται η σχετική έκθεση ιδεών στα μέλη του ΔΣ, παρόλο που η Πρόεδρος γνωρίζει ότι περιέχει ψευδή στοιχεία; Γιατί ενώ, στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, την Τρίτη 8.2.2011, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ Α.Ε. κος Γιάννης Ραζής (φωτογραφία), παραδέχτηκε ότι δεν έχουν καταβληθεί χρήματα το 2010 στους Δήμους αλλά και στον ΕΣΔΚΝΑ, προωθήθηκε η έκθεση ιδεών της ΕΕΑΑ Α.Ε. που στηρίζει το αιτιολογικό τροποποίησης στο έλλειμμα του 2010, το οποίο οφείλεται στα 4,7 εκ. που “έδωσε” στους Δήμους και στο 1,5 εκ. που “έδωσε” στον ΕΣΔΚΝΑ;
Γιατί ενώ η Πρόεδρος γνωρίζει ότι από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΕΑΑ Α.Ε. υπάρχει πλεόνασμα 2,9 εκ τη χρήση του 2010, στέλνει έλλειμμα 3,2 εκ;
Γιατί δεν έχει γίνει συζήτηση και δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΚΕΔΚΕ, αφού είναι ένα σοβαρό θέμα που αφορά τους Δήμους όλης της χώρας;
Γιατί καθυστερεί να ζητηθεί από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και την Υπουργό ΠΕΚΑ, η πλήρωσης της κενής θέσης της ΚΕΔΚΕ στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, όπως έχουν υποχρέωση από τα οριζόμενα στο Νόμο 3854/2010 αλλά και τον Κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ του ΕΟΕΔΑΑΠ;
 Είναι άραγε τυχαίο ή κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι εις βάρος των Δήμων και δεν τους θέλουν στα πόδια τους;
Γιατί δεν έγινε συζήτηση με τα αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού το θέμα αφορά στους Δήμους όλης της χώρας και αυτό που προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για αυτούς; 
Γιατί κα Τίνα Μπιρμπίλη, η Πρόεδρος του ΔΣ, κα Κάτια Λαζαρίδη, και ο σύμβουλός σας Βαγγέλης Τερζής, επιθυμούν ένα θέμα που αφορά 7.500.000 ευρώ κάθε έτος, να το συζητήσουν χωρίς εισήγηση, χωρίς προεργασία με τους συναρμόδιους, σε μόνο 2 ώρες ενός ΔΣ; Τόση δύναμη έχουν ή τόσο αφελείς νομίζουν ότι είναι οι Δήμαρχοι όλης της χώρας; 
Τονίζεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ενημερώθηκε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης και απαίτησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 από την υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη, που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Νόμου, μέσω του εποπτευόμενου Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα υπάρξει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και της υπουργού ΠΕΚΑ, εφόσον η "πράσινη Τίνα" δεν ενεργοποιηθεί και δεν επιτύχει την εφαρμογή του Νόμου. Στην εποχή του ΔΝΤ, περισσότερα από 7.500.000 ευρώ κάθε χρόνο δεν είναι καθόλου λίγα χρήματα και σίγουρα δεν περισσεύουν στους Δήμους.
Αν σε όλα αυτά, προσθέσουμε αφ’ ενός το γεγονός ότι παρόλο που ο Γιάννης Ραζής (Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ Α.Ε.) έχει υποβάλλει την παραίτησή του από το ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ (κατόπιν των πρόσφατων αποκαλύψεων), η κα Τίνα Μπιρμπίλη δεν την έχει ακόμα αποδεκτή και αφετέρου ότι παρόλο που με ομόφωνη απόφαση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει διαταχθεί η άσκηση διοικητικών κυρώσεων εναντίον της ΕΕΑΑ Α.Ε., η κα Τίνα Μπιρμπίλη δεν έχει κάνει ακόμα αποδεκτή τη σχετική ομοφωνη απόφαση, τότε προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για τη λειτουργία του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουμε θεατές άλλου ενός επεισοδίου αυθαιρεσίας στο όνομα της “πράσινης ανάπτυξης”, στο οποίο θα αναγκαστούμε να πρωταγωνιστήσουμε για την επαναφορά στην τάξη!
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη για το διαφορετικό θέμα:
Γενίτσαροι επέδωσαν χθες νέα αντισυνταγματική (με φωτογραφική διάταξη) έξωση στον πολλαπλά δικαιωμένο συνιδρυτή Πανεπ. Πατρών-Ευρ. Ένωσης Ανθρωπολογίας, αντιπρόεδρο στο Παγκ. Συνέδριο Ανθρωπολογίας στο Τόκιο και πρόεδρο στο Πανευρ. Συνέδριο Ανθρωπολογίας στα Πετράλωνα Χαλκιδικής, Δρα Άρη Πουλιανό από το Ανθρωπολογικό Μουσείο (που έφτιαξε ο ίδιος) και το Σπήλαιο των Αρχανθρώπων (όπου είναι επιστημονικός υπεύθυνος με κρατική εντολή, ελλείψει αξιότερου), για να μην καταγγέλλει με τη συνεχή παρουσία του το φασιστικό κράτος, για τις καταστροφές στα σπήλαια Αλιστράτης-Διρού κ.α, και για την παράνομη άρνηση των γενιτσάρων να επιστρέψουν το ΚΛΕΜΜΕΝΟ από το ΑΠΘ κρανίο τού Αρχανθρώπου, τώρα μάλιστα που η ανθρωπότητα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη την ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ των Αρχανθρώπων, οι οποίοι χάρη σε αυτήν επιβίωσαν σε υπεραντίξοες συνθήκες.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ παντού για το έγκλημα αυτών που “ξεχνούν” ότι σουλτάνος αφάνισε τους γενιτσάρους του το 1826: έτσι οι ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ τοκογλύφοι θα αλληλοφαγωθούν τώρα που τους τελειώνουν τα καύσιμα.
http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/11/110301/March%202011.htm
http://www.youtube.com/watch?v=0ghP9iStAxQ
http://www.youtube.com/watch?v=m-Fe9Prhfgk