Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Από την κόλαση της Γάζας


daskalos
15 أهيـٌç 2009: ï مéلôٌüٍ اëكلٍ تلٌليكêلٍ, âïُëهُôقٍ إٌُُôليكلٍ êلé أٌلىىلôفلٍ ôïُ ôïىفل صمهكلٍ ôïُ ذءسدت, ليل÷ùٌ‏يôلٍ لًü ôç أـول ىلوك ىه ôçي ًُüëïéًç لًïَôïëق ôùي مéلôٌ‏ي ôïُ ذءسدت, َُيليôـهé ôïي هëëçيïًلëلéَôكيéï مéلôٌü حـيôهٌ ءë ءىًـيôëل, ًïُ ôçي هًüىهيç èل ىًهé َôç أـول.
جلٌôٌُéêق مç ôçٍ ذلëلéَôكيçٍ… ï اëكلٍ هك÷ه لَêï‎ىهيï ىلèçôق ôïي حـيôهٌ… َىكمïُي َôل ÷‏ىلôل ôçٍ أـولٍ, هêهك ًïُ ïé نïëïِüيïé ôïُ ةٌَلقë, ىه ôçي َُىًلٌـَôلَç ôùي اذء, ôïُ داإ êلé ôçٍ إٌُùًلْêقٍ ¸يùَçٍ, هêôهëï‎ي ىéل إبحدتءبءرسا!
enimerosi
ا لًïَôïëق ôïُ ذءسدت, ًïُ âمقêه لًü ôç أـول, هيçىهٌ‏يهé مéل ôçي êلôـَôلَç ًïُ هًéêٌلôهك ôçي هًüىهيç لًïَôïëق (âïُëهُôفٍ ذءسدت, سصرةئء, أسإإ, ءؤإؤص, ذليهٌُùًلْêق إًéôٌïًق مéل ôçي ¢ٌَç ءًïêëهéَىï‎ ôçٍ أـولٍ, إëëçيï-ذلëلéَôéيéلêق ضéëكل, ِïٌهكٍ)
lypamaste, den stelnei me TIPOTA se ellinikous xaraktires
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: